Forord


Målet med denne sida er å samle grunntrekka ved faglege ansvarsoppgåver, aktivitetar og resultat i tidsrommet frå 1963 (da professor Johs. Sandven engasjerte med som vitskapleg assistent) og fram til i dag.

29.09. 2020 Edvard