Forord


Denne websida gir oversikt over personlege bakgrunnsdata og sentrale faglege bidrag i tidsrommet frå 1963 (då professor Johs. Sandven engasjerte med som vitenskapeleg assistent ved Pedagogisk Forskningsinstitutt, UIO ) og fram til i dag.

Oslo 07.04. 2022

Edvard